Welke documenten en attesten heb ik bovendien nog nodig bij de verkoop van een appartement?

Wanneer je een appartement verkoopt, moet de koper voldoende informatie hebben over de mede-eigendom. Je zal daarom bij de verkoop van je appartement onderstaande zaken moeten kunnen voorleggen:

  • Een kopie van de basisakte
  • De verslagen van de algemene vergadering van de laatste 3 jaar (welke werken staan er gepland en welke werken werden onlangs uitgevoerd)
  • Een afschrift van de boekhouding
  • Informatie over eventuele gerechtelijke procedures
  • Informatie over eventueel beroep dat aangetekend werd tegen beslissingen van de algemene vergadering

Deze zaken worden door de notaris bij de syndicus opgevraagd. Wanneer je je eigendom via mij verkoopt, zorg ik ervoor dat al deze zaken tijdig voorhanden zijn opdat de verkoop vlot kan verlopen.