Welke verkoopdocumenten en attesten breng ik in orde als verkoper?

Het energieprestatiecertificaat (ook wel eens EPC genoemd) geeft aan hoe energiezuinig jouw woning is en welke maatregelen je kan nemen om de energieprestaties te verbeteren.

Hoewel de inhoud van het EPC louter informatief is, moet dit attest bij de verkoop van een woning verplicht aan de koper worden meegedeeld, zodat deze goed geïnformeerd zou zijn over de energiezuinigheid van de woning die hij wenst aan te kopen.

Een EPC dient steeds opgemaakt te worden door een erkend energiedeskundige, is in principe 10 jaar geldig, en moet steeds in de publiciteit van het te verkopen pand vermeld worden.

Een postinterventiedossier (ook wel eens PID genoemd) is een geheel van documenten en informatie die de koper in staat moeten stellen om de woning bouwkundig te ontleden. In het dossier zitten bv. de bouwplannen, detailplannen van elektriciteit en leidingen, het lastenboek, aankoopfacturen en onderhoudsinstructies van oa. keukentoestellen, detailfoto’s,…

Het PID, dat wordt opgemaakt door een architect of veiligheidscoördinator moet verplicht aanwezig zijn bij de verkoop van je woning indien deze gebouwd of verbouwd is na 01.05.2001.

Om je woning te kunnen verkopen, moet je bij de Administratie opmetingen en waarderingen (in de volksmond ook wel het Kadaster genoemd) een kadastraal uittreksel en plan van je woning opvragen.

Op dit uittreksel vind je terug op welke wijze de overheid jouw perceel grond gecatalogeerd heeft in haar databank (aan de hand van een uniek perceelnummer dat aan je perceel is toegekend). Ook het kadastraal inkomen, het bouwjaar, en de perceeloppervlakte staan hierin vermeld. Het kadastraal uittreksel heb je oa. ook nodig om het bodemattest van je woning te kunnen aanvragen.  

Het kadastraal plan is een geografische voorstelling van de grenzen van je perceel, waarbij de constructies die op je perceel zijn opgericht eveneens opgenomen.

Een bodemattest is een attest dat de koper informeert over de bodemkwaliteit van de grond van het pand. Dit attest is verplicht bij elke verkoop van een onroerend goed, en moet ten laatste beschikbaar zijn voor de koper bij de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst.

Als verkoper kan je dit attest in Vlaanderen aanvragen bij OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij), zowel schriftelijk als digitaal. Mayke Verbeek-Vastgoed vraagt deze dokumenten voor u aan.

Het asbestattest is vanaf 23 november 2022 verplicht bij de verkoop van een pand met bouwjaar 2000 of ouder. Dit attest wordt afgeleverd door OVAM, is een samenvatting van de asbestinventeris die wordt opgemaakt door een gecertificeerde asbestdeskundige en is standaard 10 jaar geldig.
De inhoud van het asbestattest moet verplicht worden meegedeeld aan de (kandidaat)-koper en moet vervolgens worden opgenomen in de compromis of wederzijdse verkoop-aankoopbelofte zodat de (kandidaat-)koper voldoende geïnformeerd is. Gebeurt dit niet, dan kan deze (kandidaat-)koper nadien nog de nietigheid van de overeenkomst inroepen.

Een elektrische keuring is een verslag dat de staat en conformiteit van de elektrische installaties in je woning in beeld brengt. Dit attest dient verplicht aanwezig te zijn bij de verkoop van je woning, ten laatste bij het verlijden van de authentieke akte. Op die manier wordt de koper geïnformeerd omtrent eventuele inbreuken van de elektrische installatie. Na de verkoop heeft de koper dan nog 18 maanden tijd om deze inbreuken aan te pakken en de installatie opnieuw te laten herkeuren.

De keuring moet steeds gebeuren door een erkend keuringsmechanisme, dat een keuringsverslag opmaakt. Het attest blijft  25 jaar geldig, op voorwaarde dat er gedurende deze periode geen fundamentele ingrepen aan de elektrische installatie plaatsvinden.

De stedenbouwkundige inlichtingen (ook wel stedenbouwkundig uittreksel genoemd) worden afgeleverd door de stad of gemeente waarin je te verkopen woning gelegen is, en die informatie bevatten over de stedenbouwkundige bestemming van het pand. In deze inlichtingen worden zowel gewestelijke, provinciale als gemeentelijke voorschriften die van toepassing zijn op het pand opgelijst. Eveneens kan je hierin als koper nalezen of er een stedenbouwkundige vergunning voor het pand werd afgeleverd, of er bouwovertredingen vastgesteld zijn en of er een verkavelingsvergunning op het pand van toepassing is.

Dit document is louter informatief maar dient verplicht aanwezig te zijn bij de verkoop van het pand, dit ten laatste bij het ondertekenen van de onderhandse verkoopovereenkomst.