Persoonlijke begeleiding

Steeds zal ik uw enige contactpersoon zijn en zal ik zelf zorgdragen voor de volgende activiteiten:

  • Het beantwoorden van alle vragen van potentiele kandidaten;
  • Het verzorgen van alle rondleidingen aan kandidaat kopers;
  • Het voeren van de onderhandelingen (waarbij niet alleen de prijs, maar ook de datum van overdracht en alle andere verkoopvoorwaarden, onderwerp van onderhandeling zullen zijn);
  • Het overbrengen van biedingen aan de verkoper-eigenaar;
  • Het opstellen van de compromis of aan-verkoopbelofte en vervolgens bespreken met en laten tekenen door verkopende en kopende partijen;
  • Begeleiding bij eventuele bouwkundige keuring en taxatie;
  • Bewaken belangrijke data (zoals afloop termijn opschortende voorwaarden en datum storten voorschot);
  • Nalezen van de akte en afrekeningsnota van de notaris;
  • Inspectie van de woning met u en de kopende partij op de dag van de overdracht (incl. opnemen meterstanden en controleren overname roerende zaken);
  • Begeleiding bij de notaris op de dag van de overdracht en het verlijden van de akte.

 
Advies nodig? Bel: 0472/ 45 66 45 of mail: info@maykeverbeek.be